Groot bereik

87% van de Belgen doorbladert wel eens een folder.

In 90% van de huishoudens wordt al wel eens een folder gelezen.

Vooral vrouwen vanaf 25 jaar en de personen in het gezin die verantwoordelijk zijn voor aankopen bladeren significant meer door reclamefolders ten opzichte van het totaal.

Het bereik van de folder wordt nog vergroot door de leesfrequentie.

  • 22% leest meerdere keren per week folders
  • 71% leest wekelijks folders
  • 84% leest  maandelijks folders

4 op de 10 consumenten leest folders om geïnspireerd te geraken. De grootste groep leest folders om geld te besparen en prijzen te vergelijken.

Er is nog een duidelijk verschil in het aantal folderlezers die de papieren folders verkiest boven de digitale variant.

  • 45% leest uitsluitend papieren folders
  • 44% leest papieren en digitale folders afwisselend
  • 12% leest uitsluitend digitale folders.

77% van de Belgen doorbladert folders op papier.

BD Media