Over de studie

Onderzoeksbureau GfK voerde in opdracht van BD Media een hyper objectieve studie uit bij 1506 Belgen via een online survey. Met deze studie wil BD Media peilen naar de houding van Belgen ten opzichte van folders.

Naast de impact van folders bij folderlezers dat je in de Door to Door Impact Survey terugvindt, zijn er ook enkele belangrijke insights te ontdekken wat betreft de attitude van de gemiddelde Belg ten opzichte van folders.

Albert Heijn Folder